Miljø

Bidrag til et renere miljø

Dit affald bliver til en ressource

Det er ikke kun virksomheden der får gavn af vores løsninger, makuleringsprocessen sikrer nemlig genavendelse af alt materiale.

Efter endt sikkerhedsmakulering bliver granulatet kørt direkte til genbrug, så det kan genanvedes og blive til nye materialer. Når vi genanvender papir, sparer vi masser af energi til forarbejdning af nyt træ. Vi bruger fx halvt så meget energi og langt mindre vand ved genanvendelse end ved fremstilling af papir fra nyt træ. Vi sparer dermed på verdens skove, som er med til at absorbere den stigende CO² i verden og vi sparer på miljøbelastningen ved at bruge langt mindre vand og energi ved genvindingsprocesser. Makulerede harddiske og andre datamedier genanvendes naturligvis også.

Alt papir, der bliver makuleret ved Dansk Sikkerhedsmakulering gennemgår en genvindingsproces: Granulatet fragtes til genvindingsvirksomheder, hvor det kommer i et kar med vand og eventuelle rester af metal og plast sorteres fra. Til sidst bliver materialet trukket på ruller og resultatet er nyt genbrugspapir, isolering og meget andet.

Af hensyn til miljøet har det siden 2010 været forbudt at brænde papir i Danmark. Papir SKAL genbruges og det er derfor vigtigt, at papir og dokumenter med fortrolige informationer samt virksomheds- og personfølsomme data makuleres inden det sendes videre til en genvindingsvirksomhed.

Sikkerheden i processen

Makulering af dine fortrolige dokumenter – på din adresse – giver altså først og fremmest en sikkerhed for, at ingen uvedkommende får adgang til din virksomheds fortrolige oplysninger. Du kan se materialerne blive makuleret til ukendelighed i vores mobile makuleringsenhed, inden vi kører fra din adresse. Du kan læse mere om sikkerheden i vores koncept her.