Persondata stramninger

persondataforordningen

persondataforordningen

Den 25. maj 2018 trådte persondataforordningen i kraft, og den har fået betydning for alle virksomheder, organisationer og foreninger i hele EU og naturligvis også i Danmark. Persondataforordningen har erstattet den “gamle” persondatalov og det betyder stramninger på persondataområdet. Alle virksomheder, store som små, skal kunne dokumentere sine processer for håndtering af persondata. Din organisation skal altså kortlægge og beskrive, hvordan I lever op til kravene om sikker håndtering – og herunder også bortskaffelse af dokumenter med persondata.

Få hjælp til at spotte faldgruberne i persondataforordning

Dansk Sikkerhedsmakulering har mange års erfaring i at spotte faldgruberne i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af dokumenter, og vi tager gerne en snak om din virksomhed og de behov I har. Vi tager os af din virksomhed, uanset om behovet betyder tømning af store beholdere hver uge eller mindre beholdere en gang om året.

Har din virksomhed behov for et gratis sikkerhedstjek kan du bestille det her.

Stramningerne gælder alle organisationer – store som små

For alle offentlige virksomheder og myndigheder, samt virksomheder med mere end 250 ansatte, betyder loven blandt andet, at de skal udpege en ansvarlig person til at sikre, at personfølsomme oplysninger håndteres og afskaffes på forsvarlig vis. For mindre, private virksomheder er dette ofte ikke være et krav. Ikke desto mindre skal små såvel som store virksomheder naturligvis følge persondataforordningen, og de øvrige stramninger i forhold til tidligere lovgivning gælder uanset hvor stor din virksomhed er.

Høje bøder ved overtrædelse af loven om persondataforordning

For at vise, at EU tager området omkring databeskyttelse alvorligt, har de blandt andet valgt særdeles høje bøder, der med deres afskrækkende effekt burde afholde virksomheder fra at overtræde loven omkring persondataforordning. I Danmark har vi altid haft en lov på området, men bøderne var ofte tæt på symbolske. Med stramningerne vil bøder for overtrædelse kunne nå helt op på 20 mio. EUR eller 4 % af en virksomheds globale omsætning.

Du kan læse mere om indholdet i loven her.

Er du dataansvarlig i din virksomhed er du velkommen til at kontakte os for at få lavet en databehandleraftale.