Persondataloven

Regler og håndtering for persondata

Persondataloven

Persondataloven foreskriver reglerne for håndtering af personfølsomme oplysninger og Datatilsynet fører tilsyn med, at reglerne overholdes. Læs evt. Persondataloven her.

I december 2015 afsluttedes igangværende trepartsforhandlinger mellem EU-Parlamentet, Rådet og EU-Kommissionen om Persondataforordningen. Parterne er nået til enighed om væsentlige ændringer på det persondataretlige område.

De væsentligste ændringer vedrører: Anvendelsesområdet, højere bøder for overtrædelser, såkaldt DPO (Data Protection Officer) som fremover er et krav inden for den offentlige sektor og større virksomheder. Læs mere om dem her.

Selv om parterne var enige om ordlyden, skulle forordningen først officielt vedtages. Det blev den 14. april 2016. Herefter vil der gælde en frist på 2 år og forordningen bliver derfor en realitet i 2018. Læs mere om persondataforordningen her.